Филми

Ван Гог и Япония

Оригинално заглавие:
Van Gogh & Japan
Master of Art Пловдив
?
Режисьор: Дейвид Бикърстаф

Сюжет: “Завиждам на японците”, пише Ван Гог на брат си Тео. От изложбата, за която разказва този филм, показана в музея Ван Гог в Амстердам, става ясно защо.

При все, че Винсент ван Гог никога не посещава Япония, това е страната, която има най-дълбоко влияние над него и изкуството му. То може да бъде разбрано по-пълноценно, ако се знае как японското изкуство се озовава в Париж в средата на XIX в. и се проучи силното му влияние над художници като Моне, Дега и особено Ван Гог. Той е посещавал галериите за японско изкуство в Париж и след това е създал свой собствен образ на тази страна – чрез задълбочено проучване, колекциониране на копия и подборни разговори с други художници. Срещата на Ван Гог с японското изкуство дава на неговите творби нова и вълнуваща посока. Ван Гог напуска Париж и се установява в Южна Франция – която е считал като за най-близка като пейзажи до Япония. Последвалите продуктивни, макар и проблемни години могат да бъдат разглеждани в контекста на японските влияния върху него и осъзнаването му като модерен артист с явни азиатски предшественици. Чрез тази малко известна история за творчеството на Ван Гог разбираме колко важно е било за него проучването му на Япония. Филмът ни води не само из Франция и Холандия, но стига и до Япония, за да изследва напълно забележителното наследство, така силно повлияло на Ван Гог и превърнало го в легендата, която познаваме днес.
Държава: Великобритания
Година: 2019
Продължителност: 85 минути