Филми

Рем Колхаас

Master of Art Пловдив
?
Режисьор: Томас Колхаас

Сюжет: Архитектурата обикновено се снима отвън, като неодушевен предмет. Малкото кадри с интериори най-често се ограничават до неподвижни или статични изображения на празна сграда, свеждайки я до емблема или скулптура. Този филм прилага нетрадиционен подход, като съчетава човешките истории и опита на архитекта и на хората, които използват неговата архитектура. Изследва живота на Рем Колхаас, методите му на работа, философията му и вътрешния му свят чрез уникалната комбинация от близост и откритост. В резултат у зрителя се създава впечатление, че е „вътре“ в главата на архитекта. Това му позволява да разбере идеите на Рем, които иначе биха останали неразбираеми. Тези идеи са не просто обяснени като интелектуални творения, ами зрителят ги вижда на практика — реалността на земята. Вижда как те се претворяват в бетон и метал. Филмът показва как тези конструкции, някои масивни, а други малки, разпръснати по цялото земно кълбо, повлияват на всеки аспект от живота на хората, които са ги построили, на тези, които ги използват, и на тези, които ги обитават.
Жанр: Документален
Държава: Холандия
Година: 2016
Продължителност: 75 мин