Програма

Заглавие
Петък
18.06.2021
Събота
19.06.2021
Неделя
20.06.2021
Понеделник
21.06.2021
Вторник
22.06.2021
Сряда
23.06.2021
Четвъртък
24.06.2021
16:30ч.
10:45ч. 2 12:30ч. 2 15:00ч.
10:45ч. 2 12:30ч. 2 15:00ч.
16:30ч.
16:30ч.
18:00ч. 3D 2 20:30ч. 3D
16:00ч. 3D 2 18:00ч. 3D
18:20ч. 3D 2 20:00ч. 3D
18:00ч. 3D 2 20:30ч. 3D
18:00ч. 3D 2 20:30ч. 3D
12:45ч.
16:45ч.
16:15ч. 2
13:00ч.
13:00ч.
16:15ч. 2
16:15ч. 2
11:00ч. 14:15ч. 2
11:00ч. 14:15ч. 2
20:45ч. 2
20:30ч.
18:00ч.
18:45ч.
20:45ч. 2
16:45ч.
17:00ч.
18:40ч. 2
16:00ч. 2
20:45ч. 2
16:30ч.
12:45ч.
18:45ч.
18:45ч.
19:00ч.
21:00ч.
18:45ч.
21:00ч.
21:00ч. 2
21:00ч. 2
16:45ч.
21:00ч.