Филми

Октомврийската революция и руският авангард

Master of Art Пловдив
?
Режисьор: Марджи Кинмонт

Сюжет: Създаден от известната режисьорка Марджи Кинмонт, Революция: Ново изкуство за нов свят е дързък и вълнуващ документален филм, който обхваща важен период от историята на Русия и руския авангард

Използвайки колекциите на големи руски институции, приноса на съвременни художници, куратори и творци, както и лични истории на потомци на главните герои, филмът съживява художниците от руския авангард. Разказва историите на личности като Шагал, Кандински и Малевич — пионери, чието творчество процъфтява в отговор на предизвикателството да се създаде ново изкуство за нов свят, но бива попарено от неумолимата власт след 15 кратки години на съществуване и заглушено от социалистическия реализъм на Сталин

И все пак тези забележителни творби оцеляват и руският авангард продължава да влияе на нови движения в изкуството. Революция: Ново изкуство за нов свят потвърждава това, изследвайки въздействието, което тези колоритни картини, изобретателни скулптури и пропагандни плакати все още оказват върху съвременното съзнание 100 години по-късно

Революция: Ново изкуство за нов свят е дързък и вълнуващ документален филм, който обхваща важен период от историята на Русия и руския авангард

Използвайки колекциите на големи руски институции, приноса на съвременни художници, куратори и творци, както и лични истории на потомци на главните герои, филмът съживява художниците от руския авангард. Разказва историите на личности като Шагал, Кандински, Малевич и други — пионери, чието творчество процъфтява в отговор на утописткото предизвикателство да се създаде ново изкуство за нов свят, но бива попарено от неумолимата власт след 15 кратки години на съществуване. Идването на Сталин бележи края на този важен период. Въпреки това руският авангард продължава да оказва трайно влияние върху различни движения в изкуството до ден-днешен

Заснет изцяло в Москва, Санкт Петербург и Лондон, с достъп до Третяковската галерия, Държавния руски музей, Ермитажа, и в сътрудничество с Кралската академия на изкуствата в Лондон, филмът показва картини, някога забранени и невиждани с десетилетия, и шедьоври, които рядко напускат Русия

Революция: Ново изкуство за нов свят изследва влиянието, което колоритните картини, изобретателните скулптури и пропагандните плакати на руския авангард оказват върху съвременното съзнание 100 години по-късно.

ФЕСТИВАЛИ:

New York Art Film Festival 2017.
Жанр: Документален
Държава: Великобритания
Година: 2016
Продължителност: 86 мин.