Филми

Морис Бежар, душата на танца

Оригинално заглавие:
Maurice Bejart, The Soul Of Dance
Master of Art Пловдив
?
Режисьори: Анри дьо Жерлаш, Жан дьо Гариг

Сюжет: Морис Бежар е несъмнено Създателят, позволил танцът да стане достъпен за най-много хора. Чрез няколко емблематични балета, непубликувани архиви и нови разкази се разкрива творческия процес на този многолик човек. Мъж, оставил следа и душа в танца.
Жанр: Документален
Държава: Белгия
Година: 2018
Продължителност: 52 минути