Общи условия

Условия за ползване

1. "LUCKY Дом на киното" се управлява от "Пловдивфилм" ООД (за кратко - "киното")

2. Настоящите Условия за ползване се прилагат по отношение на предлаганата от киното услуга, и важат във вида, в който са публикувани на интернет сайта. Преди да закупят билет за  или да ползват друга услуга, предлагана от киното, клиентите следва сами да проверят и се запознаят с тези Условия.

3. Със закупуването на билет за кинопрожекция клиентът се съгласява с тези Условия за ползване и се задължава да ги спазва.

 

ДОСТЪП ДО ПРОЖЕКЦИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТИ

3. Кинопоказът на филми представлява услуга, за чието ползване клиентите следва да закупят билет, освен ако друго не е предвидено в тези Общи Условия.

4. Актуалните цени на билетите за филмите са тези, обявени в сайта на киното. При разлики в цените с обявени в други сайтове или места, различни от този сайт, важат цените, обявени в сайта. Обявените цени на билетите са с включен данък добавена стойност.

5. Закупен билет не може да се връща, презаверява за друг филм, презаверява за друга прожекция на същия филм или да се връща паричната му равностойност, освен в случаи, изрично предвидени в тези Условия за ползване.

6. Всеки билет дава право на посещение единствено и само на отбелязаната на него прожекция, в посочения в билета ден и час. След края на прожекцията клиентът е длъжен да напусне киносалона.

7. Клиентите са длъжни да пазят билетите си от момента на закупуването им до края на прожекцията, за която същите се отнасят, и напускането им на киното.

8. Служителите на киното имат право да откажат достъп до прожекциите на лице без билет или с повреден, манипулиран или нечетлив билет.

9. Входът в прожекциите става след потвърждаване от служители на киното, че вратите за съответната прожекция са отворени, както и проверка на билетите.

10. В случай че прожекция бъде прекратена, отменена или заменена с прожекция на друг филм по вина на киното, клиентът може да презавери билета си за друга прожекция, като презаверката трябва да се случи в деня, в който е отменената прожекция, или да възстанови цената на билета си, но непосредствено след отмяната на съответната прожекция, за която е закупил билет. Презаверката или възстановяването се случва единствено срещу предоставен валиден билет за отменената прожекция.

11. "Пловдивфилм" ООД е регистрирано по ЗДДС. Когато издаването на фактура не е задължително, съгласно закона, в случай, че желаете да получите такава, моля да се свържете с нас на посочените в настоящите правила контакти.

ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТИ

12. LUCKY Дом на киното предоставя възможност за онлайн резервация и покупка на билети на сайта на киното.

13. Резервациите се извършват единствено през сайта на киното. Резервациите са валидни 20 минути преди началото на прожекцията, след което резервираните места се освобождават за свободна продажба. Резервация се потвърждава на касата на киното срещу преодставен на служителите на киното имейл с потвърждение, който се получава при успешно направена резервация.

14. Киното не носи отговорност, когато резервацията не се заплати във валидния срок, в случай, че съответните места бъдат закупени от друг клиент, след като бъдат освободени за свободна продажба.

15. Правилата за връщане на онлайн билети са същите, като закупените на каса, описани в т. 10.

16. При системна злоупотреба с резервации, като многократно запазване на места и невземането им или друг подобен случай, киното има право на едностранно премахване на резервации и временно блокиране на съответния потребителски профил.

17. Отстъпка от цените на билетите за определени прожекции получават учащи (ученици и студенти до 26 г.), пенсионери и лица с трайни увреждания. За целта трябва да бъде предоставен съответен удостоверяващ документ при поискване на каса на киното. 

18. В случай че лице, което желае да ползва отстъпка от цената на билета или е закупило билет с намаление, но не удостовери правото си да получи това намаление, на лицето може да бъде отказан достъп до съответната прожекция, освен ако не доплати разликата с цената на билет без намаление. 

19. Част от прожекциите на киното нямат намалена цена на билетите. Цените на билетите са тези, определени в сайта на киното за съответната прожекция.

20. Прожекциите, обявени като 3D в програмата се гледат с 3D очила. Всеки клиент може да носи собствен чифт очила за многократна употреба, а при нужда може да закупи от касата на киното нови очила за многократна употреба.

21. Всеки филм, притежава категория, която се определя от Националната комисия за категоризация на филми към изпълнителния директор на ИА „Национален филмов център” и се посочва в издадената за филма виза за разпространение и/или показ. 

при категория „А” – „Препоръчва се за деца”

при категория „B” – „Без възрастови ограничения”

при категория „C” – „Не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст”

при категория „C+” – „Не се препоръчва за деца под 14-годишна възраст”

при категория „D” – „Забранен за лица под 16-годишна възраст”

при категория „D+” – „Не се препоръчва за деца под 16-годишна възраст”

при категория „X” – „Забранен за лица под 18-годишна възраст”

22. Служителите на киното имат право да проверяват възрастта на лицата, които искат да посетят дадена прожекция с оглед спазване на изискванията за възраст, следващи от категоризацията на филма, както преди да продаде билет на клиента, така и след това при проверката на билета и допускането му до киносалона. Те имат право да откажат достъп до прожекция на клиент, чиято възраст не отговаря на изискванията, следващи от категоризацията на филма.

 

ДОСТЪП НА ЖИВОТНИ

23. Животни, независимо от техния вид и статут, не се допускат в киното. Изключения се допускат за кучета-водачи на хора с увреждания. За да бъде допуснато в киносалона, кучето-водач следва да бъде водено на къс неразтеглив повод, а на служителите при поискване да се представят за проверка неговите ветеринарномедицински паспорт и карта/сертификат, удостоверяващи статута му на куче-водач. Билет за куче-водач не се заплаща. 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

24. В залите на LUCKY Дом на киното не се допуска:

- внасянето и консумирането на храни и напитки, закупени извън киното;
- пушенето под каквато и да е форма и с каквито и да е средства, включително електронни цигари.;
- консумирането на алкохолни напитки от лица, ненавършили 18 години;
- внасянето и употребата на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия, други общоопасни средства, наркотични и упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба - и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества;
- говоренето, разхождането между редовете и всякакви други действия, които създават или могат да създадат неудобства на останалите посетители по време на кинопрожекциите (ритане и бутане на - седалки, шумолене, говорене по мобилни телефони, пускане на видео или звукозаписи, пеене, тичане, катерене, скачане и др.под.);
- поставяне на крака (обути или не) по седалките;
- тичане по коридорите, пътеките, стълбите или в лобито;
- оставяне без надзор на малки деца; допускане те да причиняват неудобство на останалите зрители; деца под 16 години се допускат без придружител само при преценка на персонала.
- изхвърляне на отпадъци не в предназначените за това места;
- оставянето на лични вещи на други седалки, за които няма закупен билет, между редовете или по пътеките;
- влизането и престоят в служебни и технически помещения;
- влизането и престоят на лица във видимо нетрезво, превъзбудено или агресивно състояние, и лица, за които може да се предположи, че са под влияние на упойващи вещества;
- влизането и престоят на лица с непристойно облекло или в нехигиеничен или неспретнат вид, наличието на които обстоятелства се преценява на място от управителя на съответния киносалон;
- влизането и престоят на лица без документ за самоличност или ученическа лична карта;
- влизането и престоят на лица, които отказват да бъдат проверени.

25. Лицата, които не спазват горните изисквания могат да бъдат помолени да напускат територията на киното. Служителите на киното имат право да откажат достъп до прожекция на всеки, който отказва да се съобрази или не спазва описаните правила и създава неудобство на останалите клиенти, дори да има закупен билет. В такива случаи киното не дължи компенсация или възстановяване на платената цена.. 

 

ПИРАТСТВО

26. Филмите, които се прожектират в киното, са обект на авторско право. Забранява се използването на видеокамери и всякакви други записващи, заснемащи или излъчващи устройства по време на прожекциите.

27. Всяко записване, копиране, възпроизвеждане, разпространение, излъчване или предаване на филми или филмови материали без разрешение, е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до 5 години. Забраняват се подобни действия на територията на киното. Всеки нарушител ще бъде незабавно отстранен от киносалона, задържан и предаден на органите на реда, а използваната от него техника – конфискувана от тях.

28. Клиентите на киното имат право да съобщават на персонала на киното за подобни действия и нарушаване на авторското право.

 

ОХРАНА И ПРОВЕРКИ

29. LUCKY Дом на киното е охраняем обект, като на територията му се използват технически средства за видеонаблюдение и контрол на обекта.

30. Вашите билети, документи и багаж могат да бъдат проверени както при закупуването на билет за прожекция, така и при проверката на билета при влизане в киносалона и през време на целия ви престой там.

31. Киното не носи отговорност за забравени или загубени вещи.