Програма

Заглавие
Петък
25.05.2018
Събота
26.05.2018
Неделя
27.05.2018
Понеделник
28.05.2018
Вторник
29.05.2018
Сряда
30.05.2018
Четвъртък
31.05.2018
16:00ч. 3D 20:45ч. 3D
13:00ч. 3D 20:30ч. 3D
13:00ч. 3D 18:00ч. 3D
16:00ч. 3D 20:45ч. 3D
18:15ч. 3D 20:45ч. 3D
16:00ч. 3D 20:45ч. 3D
18:15ч. 3D 20:45ч. 3D
18:30ч.
18:15ч.
20:30ч.
18:30ч.
16:00ч.
18:30ч.
16:00ч.
17:00ч.
18:45ч.
16:30ч.
11:00ч. 3D
11:00ч. 3D
11:30ч.
13:15ч.
16:00ч.
16:00ч.
19:00ч.
21:00ч.
17:00ч.
21:00ч.
19:15ч.
17:00ч.
16:45ч.
16:45ч.
21:00ч.
18:45ч.
21:15ч.
21:00ч.
21:00ч.