Програма

Заглавие
Петък
03.07.2020
Събота
04.07.2020
Неделя
05.07.2020
Понеделник
06.07.2020
Вторник
07.07.2020
Сряда
08.07.2020
Четвъртък
09.07.2020
16:30ч. 3D
13:00ч. 3D
13:00ч. 3D
16:30ч. 3D
11:00ч. 3D 15:30ч. 3D
11:00ч. 3D 15:30ч. 3D
12:45ч.
18:45ч.
21:15ч.
18:30ч.
20:30ч.
18:15ч.
20:45ч.
16:15ч. 2
10:45ч. 2
10:45ч. 2
16:15ч. 2
12:30ч. 2
14:30ч. 2
17:00ч. 2
12:30ч. 2
14:30ч. 2
21:15ч. 2
21:00ч. 2
19:00ч. 2
19:15ч. 2
21:00ч. 2
20:45ч.
18:15ч.
20:15ч.
18:30ч.
16:45ч.
14:20ч.